Serviceavdelingen

Vi råder over en komplett servicefasilitet, med alt utstyr nødvendig for å utføre reparasjoner og modifikasjoner/oppgraderinger. Først og fremst for våre egne produsenter, men også fremmede merker hvor vvi mener vi kan tilby en kvalitet.

Vår serviceavdeling har samme grunnformål som vår bedrift er tuftet på. Å holde et faglig høyt kvalitetsnivå. Å holde et fag i hevt, som skal bidra til at musikk skal kunne nytes best mulig. Når vi dermed skal på innsiden av dette utstyret vil det være naturlig å ikke alltid bare reparere, men også foreslå, og deretter evt. foreta, endringer (modifikasjoner) som for minimale utgifter kan forbedre musikkopplevelsen betraktelig.

Utstyr som vi er garantister for kan sendes, eller leveres, til vår adresse når som helst, med en fyldigst mulig beskrivelse av «feil», eller av hva som skal utføres av avtalt arbeide. Utstyr fra fremmede produsenter må avtales med oss på forhånd, før de avleveres til oss for utføring av avtalt arbeide.